รับผลิต OEM ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และดูแลรองเท้า l WIlkins Org.

รับผลิต OEM ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และดูแลรองเท้า l WIlkins Org.

แนวทางการร่วมพันธมิตร

เนื่องจาก Wilkins L.P. มีแนวคิดที่จะร่วมทำธุรกิจ โดยแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวทางการทำธุรกิจ เพื่อขยายตลาดให้ใหญ่มากขึ้น โดยทาง Wilkins L.P. คาดหวังว่าการร่วมมือกันระหว่างทีมงาน จะก้าวให้แนวทางการทำธุกรกิจสู่ระดับโลก

ติดต่อ 

Email :: wilkinswalkofficial@gmail.com

แนวทางการรับผลิต OEM 

  1. ผลิตภัณฑ์ทำความาสะอาดรองเท้า และกระเป๋า

มีครอบคุมทั้ง สเปรย์ , โฟม , สารละลาย Solution ด้วยคือมือที่ผ่านการรองรับจาก FDA ประเทศอเมริกา และขบวนการผลิตเดียวกับมาตราฐานการผลิตยา โดยสูตรที่ผ่านการคิดค้น และวิเคราะห์ตอบโจทย์การทำความสะอาดรองเท้า และกระเป๋ามากที่สุด

  1. ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น (Macro Technology)