Welcome to Wilkins official website

Review Repel

RSS
วิธีการใช้งานสเปรย์ทำความสะอาดรองเท้า

วิธีการใช้งานสเปรย์ทำความสะอาดรองเท้า

น้ำยาทำความาสะอาดที่ส่วนประกอบจากธรรมชาติถึง 98% อาทิ สารสกัดจากน้ำมันสกัดมะพร้าว ซึ่งถือเป็นสูตรเฉพาะของรองเท้า ที่ทาง Wilkins ได้คิดค้นมาอย่างยาวนาน

  • PIMPLOY KETARAM
วิธีใช้สเปรย์กันน้ำ REPEL (สูตร Water base)

วิธีใช้สเปรย์กันน้ำ REPEL (สูตร Water base)

สเปรย์กันน้ำ Repel Wilkins ( สูตร Water base ) ใช้งานง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก กันน้ำยาวนานสูงสุด 1 ปี อีกทั้งไม่มีกลิ่นเหม็นให้กวนใจขณะใช้งาน จึงปลอดภัย 100%